Alla Lika

Barn är nyfikna, små och oskyldiga, men beroende på etnicitet, kön och vart i världen de hamnar möter alla olika livsöden. Det är så livet är, alla kan inte växa upp i ett land som Sverige. Det som gör mig rädd är att fastän man befinner sig i samma land behandlas man olika. Det kan…